NYA SUNDBYSTALLET
20 boxar

I vårt kollektiv tar vi gemensamma beslut, är engagerade för att stallet ska vara en trygg, säker, avkopplande och rolig miljö för både oss och våra hästar. Det uppnår vi genom att visa hänsyn, respekt och vänlighet. Vi har en god kommunikation och tar stort eget ansvar. Här mår vi bra, tillsammans!

 • Arbetspassen fördelas efter antalet hästar.
  Intag sköter du i första hand själv
 • Vi hjälper varandra vid frånvaro och oförutsedda händelser
 • Vi kommunicerar via Messenger-grupper för att enkelt kunna nå alla. Sista söndagen varje månad håller vi även stallmöten
 • Tillsammans kommer vi överens om var din häst har sin hage, utifrån individuellt behov och i samklang med helheten
 • Mer information om våra rutiner finns i särskilt dokument

Som inackorderad får du tillgång till anläggningens gemensamma utrymmen såsom:

 • Ridhus (72 x 24 m) automatisk sprinkleranläggning med dyrsor i taket
 • Upplyst manage (80 x 40 m) automatisk sprinkleranläggning med popupventiler
 • Uppställningsspiltor (4 st)
 • Uppvärmd sadelkammare
 • Spolspilta med varmvatten
 • Parkering för hästtransport
 • Tvättmaskin och torkrum för täcken
 • Klubbrum/Pentry
 • Toalett


ÖVRE VITA STALLET
8 boxar

Stallet drivs som ett kollektiv där vi tillsammans hjälps åt och ser till att hästarna mår bra. Vi arbetar för en säker miljö och trivsel för både hästar och människor.

 • Arbetspassen fördelas efter antalet hästar.
  Intag sköter du i första hand själv
 • Vi hjälper varandra vid frånvaro och oförutsedda händelser
 • Stallchatten är vår informationskanal där du enkelt kan be om hjälp, meddela dig och ställa frågor
 • Våra hagar fördelas efter behov, önskemål och flockstorlek
 • Mer information om våra rutiner finns i särskilt dokument

Som inackorderad får du tillgång till anläggningens gemensamma utrymmen såsom:

 • Ridhus (72 x 24 m) automatisk sprinkleranläggning med dyrsor i taket
 • Upplyst manage (80 x 40 m) automatisk sprinkleranläggning med popupventiler
 • Uppvärmd sadelkammare
 • Spolspilta med varmvatten
 • Parkering för hästtransport
 • Tvättmaskin och torkrum för täcken
 • Toalett


KALLSTALLET
6 boxar

Välkommen till oss i Kallstallet! Här tar vi hand om våra hästar genom kollektiv skötsel.

 • Arbetspassen fördelas efter antalet hästar
 • Vi hjälper varandra vid frånvaro och oförutsedda händelser
 • Passgruppen är vår Messenger-grupp där du enkelt kan nå alla
 • Våra hagar fördelas efter behov, önskemål och flockstorlek
 • Både stallet och vinterhagarna har eluppvärmda vattenkoppar
 • Mer information om våra rutiner finns i särskilt dokument

Som inackorderad får du tillgång till anläggningens gemensamma utrymmen såsom:

 • Ridhus (72 x 24 m) automatisk sprinkleranläggning med dyrsor i taket
 • Upplyst manage (80 x 40 m) automatisk sprinkleranläggning med popupventiler
 • Uppvärmd sadelkammare
 • Spolspilta med varmvatten
 • Parkering för hästtransport
 • Tvättmaskin och torkrum för täcken
 • Tillgång till uppehållsrum/värmestuga
 • Toalett


RIDHUSET

Ridhuset byggdes 2021 i perforerad plåt. Detta skapar ett fantastiskt ljusinsläpp och bra ventilation. Ridbanan är 60 x 21 m med en heltäckande spegelvägg på ena kortsidan. Anläggningens hinderpark förvaras lättillgängligt bakom luckor i sargen. I ridhuset finns även en värmestuga, läktare, trådlöst Wi-Fi samt en stalldel med tre boxar och tre uppställningsspiltor. Spiltorna används bland annat för hovslageri och veterinärsbesök.

Underlaget innehåller sand/grus och klenflis. Ridbanan harvas och bearbetas efter underlagets behov samt utifrån ridhusets bokningar. Vi har installerat automatisk sprinkleranläggning och banan vattnas därmed dagligen. För att minska dammbildning och förebygga att banan fryser saltas den även vid behov. Underlaget hyvlas årligen för att undvika vågbildning i topplagret.

Du bokar enkelt dina ridpass i vårt digitala bokningssystem.

OM OSS

Sundby Ridcenter – det stadsnära valet för dig och din häst!

Hos oss ska du alltid känna dig välkommen! Oavsett om du är hobby- eller tävlingsryttare. Det viktigaste är att du har ett brinnande intresse för ridsporten! I stallet träffar du både barn och ungdomar, engagerade ponnyföräldrar och andra vuxna med egen häst.

På och kring anläggningen finns goda möjligheter till träning. Du kan välja att antingen träna i ridhuset, i den upplysta managen, på närliggande stigar eller grusvägar – allt för att du ska få en så utvecklande och omväxlande miljö som möjligt för dig och din häst!

På Sundby Ridcenter finns 37 ljusa och fina boxar av varierande storlek. Anläggningen har även gott om rasthagar för alla hästar. Vi har totalt 40 hagar inklusive karantän- och sjukhagar. Under sommarhalvåret kan de tre stallarna samarbeta och skapa större flockar om hästarna går ute på bete dygnet runt.

Vi har just nu lediga stallplatser och visar dig gärna vårt fina ridcenter!

Galleri

KONTAKT

Du är vamt välkommen att höra av dig till oss genom att antingen maila eller ringa

Epost:

eva@sundbyridcenter.se

Eva Sjöberg Planås: 070 581 02 03
Ove Sjöberg: 070 312 74 89

Hitta hit

Sundby Ridcenter

 • Du når snabbt aläggningen med bil (ca 5min från centrala Strängnäs) alternativt via gång- och cykelväg
 • Stadsbuss i linjetrafik stannar 100m från ridhuset


HISTORIK

I mer än 60 år fick Sundby sjukhus i Strängnäs tjäna i psykiatrisk tjänst. Bygget startade 1912 men avbröts av första världskriget och stod inte klart förrän 1922. Sjukhuset blev en stor vårdanstalt och en av Strängnäs största arbetsplatser. Sundby var ett eget samhälle. De flesta av patienterna hade vana från arbete med jorden, djur och skog och fick därför sköta sjukhusets hästar, oxar, kor och grisar vilka hölls i stallarna runt borggården som idag tillhör Sundby Ridcenter. De sista patienterna lämnade sjukhuset hösten 1987 och en ny epok tar vid.

Jag, lantmästare Ove Sjöberg, tecknar gårdsarrende med Strängnäs kommun 1972 varefter stallarna byggs om för att hålla fler hästar. 2015 brinner ett av stallarna ner och gården läggs ut till försäljning. Min starka känsla för att ta hand om kulturarvet och respektera historien runt Sundby leder till att jag köper stallarna och en bygglovsprocess för återuppbyggande av det nerbrunna stallet inleds. En viktig parantes i historien är att varken häst eller människa kom till skada vid branden. Eftersom Sundby ligger inom riksintresset är även Sörmlands museum engagerad i återuppbyggandet. Två år senare, 2017, står Nya Sundbystallet på plats uppbyggt till största del av återbrukat material.

2020 kommer ett nytt erbjudande om att köpa loss mark av kommunen som är avsedd till ett nytt ridhus. Vi bygger upp en stomme av limträ och monterar den nya perforerade plåten som ger ett magiskt ljus och bra ventilation inne i ridhuset. Stomme, plåt, sarg och portar samt golv till läktare kommer från leverantör, men resterande byggmaterial är återbrukat. Byggprocessen fortgår och Sundby Ridcenter utökas med nya uppställningsspiltor och sadelkammare, även de i återbrukat material. Anläggningen kompletteras med en upplyst manage och cirka 40 hagar. 2022 invigs ridhuset med ett fullspäckat program.